Ftompkesm1yebybfoerl

Virket växer i Varberg

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 09:05 CET

Den svenska exporten av sågade trävaror, visar på en tydlig uppgång sedan 2011. Där HallandsHamnar Varberg utmärker sig som Sveriges största hamn inom skogsprodukter. År 2011 så exporterades det cirka 600 000 kubikmeter sågat virke via HallandsHamnar Varberg. Jämförbart med siffran från 2016, som hamnade på drygt 980 000 kubikmeter (En ökning på ca 60% under femårsperioden).

Fpx2lkr1gaect8t2buan

Containerhamnen som lyfter

Nyheter   •   Sep 26, 2016 14:20 CEST

H1iul0jmbfwjofw5qbb6

Agent Magnusson

Nyheter   •   Sep 08, 2016 13:36 CEST

Skogsprodukternas hamn, är hur HallandsHamnar Varberg inte sällan benämns. Men hur kommer det sig, att vi kunnat omsvepa oss denna tjusiga titel? Det handlar till väldigt stor del om vårt pålitliga och formbara samarbete med Magnusson Shipping, vilket mer konkret har skapat: Varberg, Skogsprodukternas stad.

Wmmmosguursbm03fazbi

För första gången genom ishavet

Nyheter   •   Aug 14, 2015 15:19 CEST

Något som vi vill uppmärksamma är valet av farled, då Yong Sheng tagit sig fram via Nordvästpassagen*. För första gången någonsin väljer ett handelsfartyg från Kina denna passage, för ett direktanlöp till Sverige. Ett vägval som minskar restiden med två veckor, jämfört med den traditionella farleden. Yong Sheng beräknas anlända till HallandsHamnar Varberg tisdagen den 18 augusti.

H6wuhe8tphcbahi5fyff

Fantastiska Fyran

Nyheter   •   Maj 22, 2015 09:02 CEST

Media no image

Skogen växer i Västsverige

Nyheter   •   Apr 27, 2015 14:19 CEST

Eftersom HallandsHamnar Varberg undan för undan förstärker sin roll som skogsprodukternas hamn i Sverige, så är vi naturligtvis nyfikna och intresserade på hur det ser ut inom bland annat sågverksindustrin. Därför bokade vi in ett besök på Derome Timber, och fick lyssna till hur Pontus Larsson (Försäljningschef) ser på nutiden och framtiden.

Inledningsvis tittade vi tillbaka på 2014, där jag sökte lite svar på Derome Timbers 20 procentiga ökning av sågat virke via HallandsHamnar AB.
Derome Timber ser den största orsaken är att påbörjade bostäder i England ökade med 10 % under 2014 vilket i sin tur gav en ökad efterfrågan på trävaror. Den uppåtgående trenden för byggkonjunkturen innebar också att Derome i fördjupat samarbete började leverera till ytterligare ett lager i England, vilket Derome Timber rustar med konstruktionsvirke, väl anpassat till den brittiska marknaden.

Förutom de konkreta skälen till ökningen av export, så lyfter Pontus också fram att det under 2014 fanns en tro på just de brittiska öarna inom sågverksbranschen. Ett antagande som visade sig stämma och också ledde till att Derome Timber kunde öka volymen till de kanaler som redan var etablerade.
Förutom den svenska och brittiska marknaden där Derome Timber är starka, så exporteras det även sågat virke till Kina, Thailand, Korea, Egypten och Libyen.

Fördelarna med samarbete mellan Derome Timber och HallandsHamnar Varberg, är något som Pontus gärna lyfter fram. Närheten och det korta ledtiderna är en naturlig nytta, men också hur problemfritt som virket hanteras från såväl Derome Timber som från Woodtec (Bolag inom Deromegruppen som impregnerar sågat virke i anslutning till HH Varberg).
Då Derome Timber ständigt arbetar aktivt med att finna på bra logistiklösningar, så ser man HallandsHamnar som en självklar partner beträffande export via sjövägen.

Vi kom att samtala en stund om det som vi båda hoppas på inte är en tillfällig trend, och syftar då på ökad byggnation av trä. Derome Timber deltar och följer diskussioner och projekt angående träbyggnation, och ser ljust på framtiden. Pontus Larsson betonade vikten av att man inom arkitekt och byggnadsutbildningar (även inom högskola) måste börja tänka nytt. För att träbyggnationen skall utvecklas naturligt och att vi framgent kan bygga mer klimatsmart.

Gällande 2015 så hoppas Pontus på ett skapligt år där byggnationen i såväl Sverige som England känns relativt stabil. Samtidigt ökar produktionen inom flera sågverk i södra Sverige, vilket kommer att leda till en tuffare konkurrenssituation. Detta till trots, så kalkylerar Derome Timber med ökade volymer under 2015.

Derome ser även just på samarbetet med HallandsHamnar under 2015, men uppmärksammar redan nu en viss oro för hur framtiden kan komma att se ut. Man syftar då på den planerade ombyggnationen och flytten av hamnanläggningen i Varberg. Har politiker och beslutsfattare rätt uppfattning gällande vad som krävs för att tillgodose sågverkens behov av utlastning och lagring av sågat virke? Man kan tycka att den nya hamnen har för lite fokus och att människor vid makten har för dålig inblick, gällande vikten av en modern och väl fungerade industrihamn i Varberg som kan tillfredsställa frekventa flöden.
Väl fungerade lagringsytor är en väldigt viktig del för Derome Timbers verksamhet, och en förutsättning för att kunna producera, exportera och förse 300 anställda med arbete.

En sammanfattning av vikten av en välfungerade industrihamn i Varberg, gjorde Pontus väldigt tydligt: - Vår ambition är att köra mesta möjliga virke via Hallandshamnar Varberg- punkt

Eftersom HallandsHamnar Varberg undan för undan förstärker sin roll som skogsprodukternas hamn i Sverige, så är vi naturligtvis nyfikna och intresserade på hur det ser ut inom bland annat sågverksindustrin. Därför bokade vi in ett besök på Derome Timber, och fick lyssna till hur Pontus Larsson (Försäljningschef) ser på nutiden och framtiden.

Läs vidare »
Upzyosj17iqqoacehinp

Topp Tio

Nyheter   •   Sep 19, 2014 10:07 CEST

Vecka 37 så släppte Sveriges Hamnar listan över Sveriges 10 största hamnar (ton räknat) 2013. Vilket var glädjande siffror inte minst för HallandsHamnar AB, som placerade sig på plats 10. Noterbart i sammanhanget är att HallandsHamnar Varberg, är den enda hamnen på västkusten som kunde visa på en procentuell ökning av gods (+11%) under 2013.

Media no image

Trafikutskottet intresserar sig för Hallands Hamnar konceptet.

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2014 15:39 CEST

Den Kapacitetsutredning som regeringen genomförde under våren, gav ett tydligt resultat av vikten att fördjupa satsningen på sjöfarten och främja hantering av gods sjövägen. Då man ser tydliga fördelar, såväl ekonomiskt som miljömässigt.
Utredningen ser också positivt på utvecklingen inom Hallands Hamnar AB, där man fördjupar samarbetet med företagen inom regionen. Vilket ger en förhoppning om att större volymer gods, med fler aktörer, kommer att transporteras sjövägen i framtiden.

Imorgon kommer Hallands Hamnar AB i Halmstad, att besökas av riksdagsman Anders Åkesson ( c ) medlem av riksdagen trafikutskott. Där han kommer att föra en dialog med företrädare för Halland Hamnar AB utifrån kapacitetsutredningens förslag om sjöfartens möjlighet att avlasta godsflödena från lastbil till fartyg.

Därför vill vi också bjuda in media, som då får möjlighet att lyssna och ställa frågor till: Riksdagsman Anders Åkesson, styrelseordförande Olof Helmersson Hallands Hamnar och tf VD Carl-Henrik Hägg Hallands Hamnar.

Media hälsas välkomna till Hamnkontoret i Halmstad den 22/8 kl 13:00 för en diskussion vilka lokala och regionala effekter som kapacitetsutredningens förslag kan få

 
Välkommen

Vid frågor eller för anmälan, kontakta gärna Jonas Paulson Kommunikatör Hallands Hamnar 0706-531922 eller Olof Helmersson Styrelseordförande Hallands Hamnar 0707-883601.


HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Imorgon kommer Hallands Hamnar AB i Halmstad, att besökas av riksdagsman Anders Åkesson ( c ) medlem av riksdagen trafikutskott. Där han kommer att föra en dialog med företrädare för Halland Hamnar AB utifrån kapacitetsutredningens förslag om sjöfartens möjlighet att avlasta godsflödena från lastbil till fartyg.

Läs vidare »
W5mrqyhqrlnggb7ewcz9

En utmärkt utmärkelse

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2014 11:25 CEST

Onsdagen den 14 maj fick HallandsHamnar AB ett något oväntat besök från Baltic Transport journal. Ett besök som visade sig bestå av en inspirerade utmärkelse från The Baltic Trendsetters Club. Utmärkelsen delas ut med anledning, av sammanslagningen av de båda hamnbolagen i Halmstad och Varberg.

Nc1vuuefmdkjfvhuifxf

Sveriges största hamn på sågade trävaror – slår nya rekord

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2014 16:29 CEST

Hallands Hamnar slår alla tiders rekord för första kvartalet 2014, gällande hantering av sågade trävaror i Varberg (en ökning med 63 % jämfört med första kvartalet 2013). .

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • jonas.paulson@portofhalland.se
  • 0706-531922

Om HallandsHamnar AB

En Tillväxtmotor

HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Adress

  • HallandsHamnar AB
  • P.O. Box 1
  • 301 02 Halmstad