Följ HallandsHamnar AB

HallandsHamnar satsar 60 miljoner på klimatanpassning av Halmstad hamn

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2017 08:51 CEST

Halmstad hamn har under det senaste årtiondet varit utsatt för ett flertal kraftiga stormar vilket medfört extrema vattennivåer i hamnområdet. Detta har inneburit att delar av hamnområdet drabbats av återkommande översvämningar och som självklart påverkat hamnens kunder.

HallandsHamnar Halmstad och Halmstad kommun genomför nu en klimatanpassning genom en marknivåhöjning av ca.140 000 m2 av hamnområdet till +3,0 meter över havet från dagens nivå +2,20 meter samt förstärker skyddet ytterligare med en skyddsvall på +0,5 meter.

Projektering och upphandling är nu slutförd vilket innebär att markarbetena kommer igång under maj månad och kommer att utföras av Halmstadföretaget Jonab.

Projektet beräknas enlig fastställd tidplan vara slutfört innan årsskiftet och är kostnadsberäknat till 60 miljoner kronor.

De nu aktuella ytorna används för hantering av importbilar och hyresgäster är Volkswagen Group Sverige AB och Skandiatransport AB.

  • HallandsHamnar har i samband med att projektet tecknat ett nytt långsiktigt avtal med kunderna och verksamheten har därmed kunnat säkras till Halmstad under lång tid framöver, säger en nöjd Björn Alvengrip VD för HallandsHamnar AB.
  • Den aktuella ytan är lika stor som 20 fotbollsplaner och vi behöver ca 300 000 ton krossat berg för att genomföras höjningen. Vi ser detta projektet som en startpunkt och vår ambition är att på lite sikt gå vidare att klimatanpassa övriga delar av hamnområdet säger Christer Green, teknisk chef för HallandsHamnars
  • Vi får nu en av Sveriges bäst rustade hamnar och vår anläggning får ett bra skydd mot framtida översvämningar och klimatpåverkan.Det innebär i sin tur att vi nu kan fortsätta utveckla samarbetet med våra nuvarande kunder med utgångspunkt från Halmstad, säger Mats Eriksson, VD på Skandiatransport.

Kontakt:
Björn Alvengrip VD HallandsHamnar AB mobil 0708-81 51 60  bjorn.alvengrip@portofhalland.se

Christer Green Teknisk chef HallandsHamnar AB, mobil 0708-50 56 37  christer.green@portofhalland.se

Mats Eriksson VD Skandiatransport AB, mobil 0708-15 04 14  mats.eriksson@skandiatransport.se

HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera