Följ HallandsHamnar AB

Skogen växer i Västsverige

Nyhet   •   Apr 27, 2015 14:19 CEST

Eftersom HallandsHamnar Varberg undan för undan förstärker sin roll som skogsprodukternas hamn i Sverige, så är vi naturligtvis nyfikna och intresserade på hur det ser ut inom bland annat sågverksindustrin. Därför bokade vi in ett besök på Derome Timber, och fick lyssna till hur Pontus Larsson (Försäljningschef) ser på nutiden och framtiden.

Inledningsvis tittade vi tillbaka på 2014, där jag sökte lite svar på Derome Timbers 20 procentiga ökning av sågat virke via HallandsHamnar AB.
Derome Timber ser den största orsaken är att påbörjade bostäder i England ökade med 10 % under 2014 vilket i sin tur gav en ökad efterfrågan på trävaror. Den uppåtgående trenden för byggkonjunkturen innebar också att Derome i fördjupat samarbete började leverera till ytterligare ett lager i England, vilket Derome Timber rustar med konstruktionsvirke, väl anpassat till den brittiska marknaden.

Förutom de konkreta skälen till ökningen av export, så lyfter Pontus också fram att det under 2014 fanns en tro på just de brittiska öarna inom sågverksbranschen. Ett antagande som visade sig stämma och också ledde till att Derome Timber kunde öka volymen till de kanaler som redan var etablerade.
Förutom den svenska och brittiska marknaden där Derome Timber är starka, så exporteras det även sågat virke till Kina, Thailand, Korea, Egypten och Libyen.

Fördelarna med samarbete mellan Derome Timber och HallandsHamnar Varberg, är något som Pontus gärna lyfter fram. Närheten och det korta ledtiderna är en naturlig nytta, men också hur problemfritt som virket hanteras från såväl Derome Timber som från Woodtec (Bolag inom Deromegruppen som impregnerar sågat virke i anslutning till HH Varberg).
Då Derome Timber ständigt arbetar aktivt med att finna på bra logistiklösningar, så ser man HallandsHamnar som en självklar partner beträffande export via sjövägen.

Vi kom att samtala en stund om det som vi båda hoppas på inte är en tillfällig trend, och syftar då på ökad byggnation av trä. Derome Timber deltar och följer diskussioner och projekt angående träbyggnation, och ser ljust på framtiden. Pontus Larsson betonade vikten av att man inom arkitekt och byggnadsutbildningar (även inom högskola) måste börja tänka nytt. För att träbyggnationen skall utvecklas naturligt och att vi framgent kan bygga mer klimatsmart.

Gällande 2015 så hoppas Pontus på ett skapligt år där byggnationen i såväl Sverige som England känns relativt stabil. Samtidigt ökar produktionen inom flera sågverk i södra Sverige, vilket kommer att leda till en tuffare konkurrenssituation. Detta till trots, så kalkylerar Derome Timber med ökade volymer under 2015.

Derome ser även just på samarbetet med HallandsHamnar under 2015, men uppmärksammar redan nu en viss oro för hur framtiden kan komma att se ut. Man syftar då på den planerade ombyggnationen och flytten av hamnanläggningen i Varberg. Har politiker och beslutsfattare rätt uppfattning gällande vad som krävs för att tillgodose sågverkens behov av utlastning och lagring av sågat virke? Man kan tycka att den nya hamnen har för lite fokus och att människor vid makten har för dålig inblick, gällande vikten av en modern och väl fungerade industrihamn i Varberg som kan tillfredsställa frekventa flöden.
Väl fungerade lagringsytor är en väldigt viktig del för Derome Timbers verksamhet, och en förutsättning för att kunna producera, exportera och förse 300 anställda med arbete.

En sammanfattning av vikten av en välfungerade industrihamn i Varberg, gjorde Pontus väldigt tydligt: - Vår ambition är att köra mesta möjliga virke via Hallandshamnar Varberg- punkt

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera