Följ HallandsHamnar AB

Agent Magnusson

Nyhet   •   Sep 08, 2016 13:36 CEST

Medarbetare inom Magnusson Shipping samlas i solen.

Skogsprodukternas hamn, är hur HallandsHamnar Varberg inte sällan benämns.
Men hur kommer det sig, att vi kunnat omsvepa oss denna tjusiga titel?
Det handlar till väldigt stor del om vårt pålitliga och formbara samarbete
med Magnusson Shipping, vilket mer konkret har skapat:
Varberg, Skogsprodukternas stad.

Magnusson Shipping och HallandsHamnar har ständig kontakt, för att på
ett effektivt och flexibelt vis lösa den dagliga verksamheten.
Men nu ville jag lära mig mer om Magnusson Shipping. Så därför tvingade
jag ner Kristoffer Åsare och Carl-Göran ”Calle” Pettersson i var sin fåtölj,
för att berätta mer om deras rörelse.
Jag är fullt medveten om att dessa båda herrar och deras kollegor, har fulltecknat
schema under hela veckan. Men så effektiva som de är, gav det mig välbehövlig
information på en dryg halvtimma. Med början från starten.

1892, då grundades företaget av Gustaf Magnusson. En sjöman, skeppshandlare
och sedan också skeppsmäklare från Råå i Skåne. Sedan detta år har företaget gått
i arv i generationer. Märkvärt är, att men idag 2016 sitter i samma lokaler sedan starten.

Ungefär 420-450 fartyg klareras av Magnusson Shipping under varje år. Klarering handlar
om att hantera anlöp till hamnar, lossning och lastning av gods och ibland även lösning av
transporter till och från den aktuella hamnen. Som agent fungerar man som ett ombud,
för fartyget och deras besättning under deras vistelse.
Därför kan det också handla om att boka läkartid eller tandläkartid åt en matros. Eller att
hjälpa fartyget med teknisk service, då dessa behov efterfrågas.

Magnusson Shipping har sedan början av åttiotalet ett tätt samarbete med ScotLine
(ett brittiskt rederi), och år 1981 så började det skeppas sågat virke från Varberg
till Inverness (Skottland).
Under det första åren handlade det om att skeppa några tusen kubik per år. Medan
det nu 2016, närmar sig siffran 1000 000 kubikmeter sågat virke under ett år.
”Så utvecklingen har gått galet fort framåt”, som Calle konstaterar.
Den stabila och stigande trenden, handlar under senare år om. Att det numera skeppas
sågat virke såväl till de Brittiska öarna, USA, Nordafrika som till Frankrike.

Rederierna är en av Magnussons Shippings målgrupper, en annan är landets sågverk.
Som alltså vänder sig till Magnussons och önskar hjälp med sina transporter från A till B.
När det handlar om transporten från respektive sågverk till HallandsHamnar i Varberg.
Så brukar sågverken lösa detta via tåg eller lokala åkerier. Men så snart det sågade virket
lossats på kajerna, så tar Magnussons över ansvaret.

En stor del av vardagen handlar om att kontrollera och registrera inkommande gods.
Ett arbete som utförs exemplariskt i samarbete mellan Magnussons och HallandsHamnars
godsmottagning i Varberg.
Samtidigt för man en dialog med ScotLine och eventuellt andra rederier, om godsmängder,
destinationer och hur många fartyg som krävs under veckan.
Magnusson har samtidigt koll på sågverkens lager, dit det sågade virket skeppas.
Så att benämna Magnusson Shipping som: Spindeln i nätet, känns naturligt.

”Vi har en aktiv, effektiv och flexibel vardag. Med ett gott samarbete med såväl
Sågverken, ScotLine som HallandsHamnar. Så därför känns det också självklart att vi
har en växande verksamhet, god vardag och nöjda kunder”.
Så väljer Kristoffer Åsare att summera sitt arbete.
Med tillägget om hur han trivs med att dagligen träffa nya människor och hålla
sin engelska på topp.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera